LIFETIME warranty
Fully Coated
FIRE, UV, Germicide
25 year warrantySurface Coated
FIRE, UV, Germicide
15 year warrantyFully Coated
UV, Germicide
5 year warrantySurface Coated
UV, Germicide
3 year warrantyNo Coatings
UV, Germicide In Foam

4″ K-Style
GutterStuff® PRO FR

B: 4″, A: 3″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

4″ K-Style
GutterStuff® FR

B: 4″, A: 3″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

4″ K-Style
GutterStuff® PRO

B: 4″, A: 3″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

4″ K-Style
GutterStuff®

B: 4″, A: 3″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

4″ K-Style
GutterStuff® EZ

B: 4″, A: 3″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

5″ K-Style
GutterStuff® PRO FR

B: 5″, A: 3.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

5″ K-Style
GutterStuff® FR

B: 5″, A: 3.5″.
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

5″ K-Style
GutterStuff® PRO

B: 5″, A: 3.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

5″ K-Style
GutterStuff®

B: 5″, A: 3.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

5″ K-Style
GutterStuff® EZ

B: 5″, A: 3.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

6″ K-Style
GutterStuff® PRO FR

B: 6″, A: 4.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

6″ K-Style
GutterStuff® FR

B: 6″, A: 4.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

6″ K-Style
GutterStuff® PRO

B: 6″, A: 4.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

6″ K-Style
GutterStuff®

B: 6″, A: 4.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

6″ K-Style
GutterStuff® EZ

B: 6″, A: 4.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

7″ K-Style
GutterStuff® PRO

B: 7″, A: 5.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

7″ K-Style
GutterStuff®

B: 7″, A: 5.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

7″ K-Style
GutterStuff® EZ

B: 7″, A: 5.5″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

8″ K-Style
GutterStuff® PRO

B: 8″, A: 7″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

8″ K-Style
GutterStuff®

B: 8″, A: 7″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces

8″ K-Style
GutterStuff® EZ

B: 8″, A: 7″
per 4 l.f.

# of 4 ft pieces